DSpace Home

DSpace Repository

pl | en

CeON Repository

Welcome to the Repository of Centre for Open Science, an open-access repository for research output of Polish scholars. more...

Collections in DSpace

Communities in DSpace

Recently Added

 • Olkusz, Ksenia (Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 2016-08-24)
  Tom monograficzny „Światy grozy” jest pierwszą z kilku książek o tej tematyce planowanych w ramach serii „Perspektywy Ponowoczesności”. Wspólnie z wieloma naukowcami zastanawiać się będziemy tu nad rozmaitymi aspektami ...
 • Orliński, Adam; Todys, Dorota (Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, 2015)
  Organami spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej są: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd. Szczególnego rodzaju organem opiniodawczym jest komisja kredytowa. Z uwagi na to, iż problematyka organów kasy w ustawie ...
 • Maciaszek, Piotr (Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, 2015)
  Niniejszy artykuł prezentuje problematykę partycypacji młodzieży, a więc angażowania młodych ludzi w aktywność na rzecz dobra wspólnego w sferze państwowej i samorządowej. Partycypacja, aby była skuteczna musi spełniać ...
 • Lizak, Agata (Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, 2015)
  W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia teoretyczne z zakresu polityki kulturalnej gmin, a zwłaszcza gmin posiadających status gmin uzdrowiskowych. Na początku poruszono problem ogólnych uwarunkowań prowadzenia polityki ...
 • Kurzawa, Angelika (Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, 2015)
  Kontrola społeczna jest jedną z postaci kontroli zewnętrznej w administracji. Celem tej kontroli jest wszechstronne zbadanie funkcjonowania administracji publicznej pod kątem przede wszystkim legalności, ale także celowości ...

View more