DSpace Home

DSpace Repository

pl | en

CeON Repository

Welcome to the Repository of Centre for Open Science, an open-access repository for research output of Polish scholars. more...

Collections in DSpace

Communities in DSpace

Recently Added

 • Łażewska, Dorota (Wydawnictwo LIBRON, 2014)
  Program profilaktyczny to nieodłączny element szkolnego procesu kształcenia i wychowania. Nauczyciele, dążąc do zwiększenia skuteczności oddziaływań profilaktycznych, nie tylko wykorzystują tradycyjne metody, lecz także ...
 • Durkalec, Jerzy; Latour, Teresa (Archiwum Historii i Filozofii Medycny / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010)
  Opisano w przekroju historycznym udział poznańskiej medycyny w rozwoju balneologii, począwszy od niezwykle dokładnych i trafnych obserwacji Józefa Strusia (1510–1568) dotyczących wpływu różnych kąpieli na zachowanie ...
 • Domosławski, Zbigniew (Archiwum Historii i Filozofii Medycny / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010)
  Wielowiekowe tradycje i powiązania pomiędzy Wrocławiem a Wielkopolską mają swoją dokumentację. Więzi te nasiliły się zwłaszcza w XIX stuleciu. Szczególną rolę w ich ożywieniu odegrał J.E. Purkynie. W najpłodniejszym okresie ...
 • Kopociński, Krzysztof; Kopocińki, Zbigniew (Archiwum Historii i Filozofii Medycny / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010)
  Artykuł prezentuje organizację opieki duszpasterskiej dla pacjentów w 9. Szpitalu Okręgowym w Brześciu nad Bugiem. Druga Rzeczpospolita była krajem, w którym żyli ludzie różnych wyznań: katolicy, prawosławni, ewangelicy, ...
 • Skibska, Joanna (Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013)
  Tekst jest analizą najważniejszych idei w dorobku Janusza Korczaka, odnoszących się do organizacji procesu wychowania i edukacji dziecka. W wielu aspektach pozostawiona spuścizna koresponduje z problematyką współczesnej ...

View more