DSpace Home

DSpace Repository

pl | en

CeON Repository

Welcome to the Repository of Centre for Open Science, an open-access repository for research output of Polish scholars. more...

Collections in DSpace

Communities in DSpace

Recently Added

 • Zimnoch, Mateusz (Estetyka i Krytyka, 2014)
  W artykule podjęto próbę analizy narracji faktograficznych w światach dystopijnych. Ich faktualny charakter jest jednak pojmowany w specyficzny sposób: nie jako związek z elementem świata realnego (na przykład „Pan Nasz ...
 • Chwaszcz, Joanna; Niewiadomska, Iwona; Fel, Stanisław; Wiechetek, Michał; Palacz-Chrisidis, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015-01-13)
  Publikacja zawiera wyniki badań uzyskane w projekcie badawczo-rozwojowym oraz narzędzia do diagnozy potencjału readaptacyjnego, zarówno o charakterze ilościowym jak i jakościowym, osób zagrożonych wykluczeniem. W książce ...
 • Niewiadomska, Iwona; Chwaszcz, Joanna; Augustynowicz, Weronika; Bartczuk, Rafał Piotr (Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Stowarzyszenie Natanaelum, 2014-12-30)
  Książka powstała w ramach projektu badawczo-rozwojowego innowacyjnego. Zawiera trafne metody, o zadowalających wartościach psychometrycznych, do badania potencjału readaptacyjnego więźniów oraz kapitału wspierającego. W ...
 • Niewiadomska, Iwona; Augustynowicz, Weronika; Palacz-Chrisidis, Agnieszka; Wiechetek, Michał; Chwaszcz, Joanna; Bartczuk, Rafał Piotr (Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Stowarzyszenie Natanaelum, 2014-12-31)
  Książka "Bateria metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem" powstała jako rezultat projektu badawczego realizowanego przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w ramach grantu finansowanego przez ...
 • Kotlewski, Dariusz Cezary (2015)
  Książka poświęcona jest analizie ekonomicznych przesłanek regionalnej, zwłaszcza międzynarodowej, integracji sieci elektroenergetycznych i przedstawieniu wynikających z niej korzyści. Te korzyści to spadek zapotrzebowania ...

View more