Książki / Books

DSpace Repository

pl | en

Książki / Books

 

Recent Submissions

 • Pavelčíková, Nina; Krzyżanowski, Piotr Jacek; Jemelka, Martin; Adamczyk, Anita; Olszewski, Bogusław; Šoltésová, Viktória; Szyszlak, Tomasz; Popieliński, Paweł; Mareš, Miroslav; Lesińska, Magdalena; Walach, Václav; Ratajczak, Magdalena (Fundacja Integracji Społecznej Prom / Centrum Badań Partnesrtwa Wschodniego, 2013)
  Ze Wstępu: (...) W niniejszym tomie zaproponowano ujęcie problematyki romskiej w kontekście bezpieczeństwa, a inspiracją do takiego potraktowania tematu stało się coraz widoczniejsze zjawisko sekurytyzacji problematyki ...
 • Ostrowska, Izabela (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Szczecińskiego, 2010-12-30)
  Opracowanie składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów oraz zakończenia i wniosków. Rozdział I dotyczy przeobrażeń w rozwoju koncepcji marketingowych. W rozdziale II dokonano zwięzłego przeglądu stanu wiedzy na temat ...
 • Dziadzia, Bogusław (Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007)
  Życie społeczne, którego jedną z nadrzędnych wartości stało się i s t n i e ć w znaczeniu „być postrzeganym”, nie daje zbyt wielu możliwości uniezależnienia się od wpływu mediów. Aby uniknąć wykluczenia ze sfery komunikacji ...
 • Pujer, Klaudia; Mazur-Rylska, Anna; Bielecka, Joanna; Chimkowska, Dominika; Futyma, Klaudia; Dębińska-Rudy, Ewa; Kleczka, Anna; Zając, Magdalena; Nowak, Ewelina; Słopiecka, Aleksandra; Sikorski, Marek (EXANTE, 2017)
 • Bukłaha, Emil; Trocki, Michał; Juchniewicz, Mateusz; Wyrozębski, Paweł; Metelski, Witalij; Sońta-Drączkowska, Ewa; Kandefer, Katarzyna; Wąsowski, Krzysztof; Grucza, Bartosz (Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2016)
  Zapotrzebowanie na profesjonalną wiedzę z zakresu zarządzania projektami stale rośnie w związku z postępującą komplikacją procesów otoczenia i funkcjonowania organizacji różnego rodzaju i z koniecznością rozwiązywania ...
 • Roguski, Jacek (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
  Zarządzanie odgrywa coraz większą rolę we współczesnych formach kierowania. W odniesieniu do służb ratowniczych widać, iż pojawiające się różne zagrożenia wymuszają potrzebę systemowego przygotowania i wdrażania nowych, ...
 • Wróblewski, Dariusz (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
  Przedmiotem dzieła jest koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długoterminowej, przedstawiona jako złożony problem organizacyjny i społeczno-gospodarczy, który bezpośrednio wpływa na sprawne i efektywne reagowania ...
 • red. Guzewski, Piotr; red. Wróblewski, Dariusz; red. Małozięć, Daniel (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
  Wszystkie rozdziały zostały przygotowane przez autorów o wysokich kompetencjach, co znajduje odzwierciedlenie w ich tekstach. Każdy z rozdziałów przedstawia wyczerpującą analizę podjętego problemu przeprowadzoną na podstawie ...
 • red. Wróblewski, Dariusz; red. Guzewski, Piotr; red. Małozięć, Daniel (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
  Wszystkie rozdziały zostały przygotowane przez autorów o wysokich kompetencjach, co znajduje odzwierciedlenie w ich tekstach. Każdy z rozdziałów przedstawia wyczerpującą analizę podjętego problemu przeprowadzoną na podstawie ...
 • Charchalis, Wojciech; Trocha, Bogdan (Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, 2014)
  Książka przedstawia różne aspekty mitologizacji państwa w kulturach i literaturach Polski i krajów hiszpańskiego i portugalskiego obszaru kulturowego
 • Sepczyńska, Dorota; Jawor, Marek; Stoiński, Andrzej (Wydawnictwo UWM, 2016-12)
  Książka […] prezentuje panoramę zagadnień i teorii z zakresu współczesnej filozoficznej refleksji o moralności. Jest ona owocem pracy autorów pochodzących z kilku ośrodków naukowych z Polski i zagranicy, dzielących ...
 • Wasilewski, Jacek; Pawłowska, Beata (2016)
  W 2014 roku rząd postanowił wydłużyć czas pracy Polaków i przesunąć wiek emerytalny. Wielu ludzi potraktowało to nie jako szansę dłuższej aktywności, ale jako odebranie przywilejów. Według sondaży badań opinii publicznej ...
 • Wasilewski, Jacek; Amaka Ohia, Margaret; Piekot, Tomasz; Jabłoński, Wojciech; Ptaszek, Grzegorz; Rembowska, Aleksandra; Cichocki, Piotr; Skibiński, Adam; Wasilewska, Katarzyna; Nowak, Paweł; Kępa-Figura, Danuta (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016)
  W swoim podstawowym humanistycznym wymiarze narracja dotyczy poczucia sensu właśnie. Wiąże nam wyselekcjonowane epizody w przyczynowo-skutkową całość. Ponadto nadaje punkt widzenia, który sprawia, że w ramach pewnych ...
 • Surdyk, Krzysztof (Difin SA, 2017)
  Autor wyjaśnia geopolityczne przyczyny rozwoju obecnej sytuacji na świecie i opisuje rywalizację o miejsce w światowej geopolityce. Przedstawia tę rywalizację na wielu płaszczyznach, w tym jako walkę o dostęp do nowych ...
 • Olender, Daria (Difin SA, 2017)
  Publikacja swoim zakresem przedmiotowym obejmuje metody i środki przeciwdziałania oraz zwalczania współczesnego piractwa morskiego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz międzynarodowej praktyki zwalczania tego ...
 • Gołębiewski, Jan (Difn SA, 2017)
  W ćwierćwieczu „transformacji” podejmowano wiele prób porządkowania problematyki bezpieczeństwa. Zazwyczaj działania okazywały się być poprawne, napawające nadzieją, zanim trafiły do konsultacji (międzyresortowych). Gdy ...

View more