Welcome to the Repository of Centre for Open Science, an open-access repository for research output of Polish scholars.

Zmieniamy regulamin repozytorium. Doprecyzowaliśmy definicję "Materiałów", chcąc uniknąć pojawiających się niekiedy na jej tle nieporozumień. Repozytorium służy do udostępniania publikacji naukowych, przez co rozumiemy nie tylko prace recenzowane w formalnej procedurze (artykuły, książki, rozprawy doktorskie), ale też inne prace przyjęte przez środowisko naukowe - materiały konferencyjne, raporty, prace dyplomowe. Tak jak dotychczas nie będziemy oceniali prac merytorycznie, a uzupełniona definicja pomoże nam zobiektywizować kryterium naukowości deponowanych treści. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na materiały umieszczone w repozytorium dotychczas. Nową definicję będziemy stosowali do Materiałów deponowanych po jej wejściu w życie. Nowy regulamin obowiązuje od dnia 7 grudnia 2020 r.

View more