Welcome to the Repository of Centre for Open Science, an open-access repository for research output of Polish scholars.

 • Między trendem a tradycją. Kulturowe oblicza seriali 

  Szczerbakiewicz, Rafał; Wójtowicz, Aleksander; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015)
  Prezentowane w niniejszym tomie teksty stanowią pokłosie Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Między trendem a tradycją. Kulturowe oblicza seriali”. Zgromadzone szkice zarysowują możliwie ...
 • Niewysłuchanie dziecka przez rodziców w zakresie zapisu na zajęcia z religii a konstytucyjna wolność wyznania 

  Wolanin, Mikołaj (ArchaeGraph, 2021-09-26)
  Autor w rozdziale czyni rozważania na temat prawnych aspektów możliwego konfliktu na linii dziecko—rodzic objawiającego się tym, że dziecko chciałoby uczęszczać na zajęcia z religii, a rodzice, kierując się własnym ...
 • Patent protection: Functions and weaknesses 

  Grzegorczyk, Tomasz; Głowiński, Robert (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2017)
  While patent protection has been established for many centuries, its criticism has been growing. The aim of this article is to identify the main functions of the patent protection system as well as its weaknesses. This ...
 • Edukacja w świecie VUCA - Charakterystyka środowiska bezpieczeństwa 

  Kaźmierczak, Danuta; Ropski, Janusz; Wasiuta, Olga; Zakrzewski, Waldemar; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Akademia Sztuki Wojennej (Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021-09)
  Stabilne środowiska ustąpiły miejsca temu, co teraz zaczynamy nazywać światem VUCA. Współczesny świat rozwija się w warunkach bezprecedensowej konwergencji międzynarodowych zagrożeń i konfliktów o wysokim stopniu intensywności ...

View more