Welcome to the Repository of Centre for Open Science, an open-access repository for research output of Polish scholars.

 • Consumer behavior on international market 

  Smyczek, Sławomir (Wydawnictwo Placet, 2012-02)
  Issues of consumer behavior not only present an interesting theoretical subject, but also constitute a very important element of practical considerations of the international marketing. In the economy undergoing processes ...
 • Improving management in favour of defence and security on the basis of e-economy tools 

  Kosmacz-Chodorowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018-12-28)
  Efektywne zarządzanie, szczególnie na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności, wymaga integracji procesów gospodarczych, w tym logistycznych i uzyskania dodatniego efektu synergii. Kluczową sprawą dla integracji ...
 • The role of process-based approach in shaping the logistics of e-services in hospitals 

  Gawrońska, Anna (Politechnika Śląska, 2018-12-28)
  The execution of medical orders is a special e-service provided in hospitals. The results of studies carried out so far prove that the implementation of IT solutions does not al-ways lead to improved patient service. The ...
 • Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania 

  Latoszek, Ewa; Proczek, Magdalena; Szczerba_Zawada, Aleksandra; Masłoń-Oracz, Anna; Zajączkowski, Kamil; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Uniwersytet Warszawski (CeDeWu, 2018)
  Integracja międzynarodowa jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym. Będąca jej egzemplifi kacją integracja w Unii Europejskiej rysuje się na tym tle wyjątkowo – tempo i zakres procesów europejskiej integracji przesądza o ...
 • Nagrody biznesowe. Etnografia rytuałów merytokracji 

  Krzyworzeka, Paweł (Poltext, 2017)
  Współczesne nagrody to temat doniosły i mało poważny zarazem. Jak bowiem można poważnie traktować zjawisko, które urosło do wręcz karykaturalnych rozmiarów? Dla obserwatorów z zewnątrz kuriozalny wydawać się może fakt, ...

View more