Welcome to the Repository of Centre for Open Science, an open-access repository for research output of Polish scholars.

 • Kryptowaluty jako obiekt badań w naukach społecznych – obszary empirycznej eksploracji 

  Mincewicz, Wojciech (Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021)
  Kryptowaluty stanowią nowy interdyscyplinarny przedmiot badań naukowych. W artykule wskazane zostały potencjalne obszary eksploracji empirycznej, które mogą być prowadzone przez przedstawicieli nauk społecznych. Do ...
 • Nowe media jako element kształtowania kapitału społecznego ich użytkowników 

  Juszczyk-Rygałło, Joanna (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2018)
  Kapitał społeczny, czyli gotowość do działań wspólnotowych, jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Jednym z podstawowych czynników jest zaufanie do nieznanych członków społeczności internetowej, z którymi ...
 • Wirtualni wspomożyciele. O kulcie świętych w sieci 

  Jarkiewicz, Katarzyna (Akademia Ignatianum w Krakowie, 2017)
  Religijne rytuały odnośnie kultu świętych przenoszone są do cyber-przestrzeni, gdzie następuje równoczesny proces tworzenia nowej wirtualnej obrzędowości. Tradycyjnych czcicieli zastępują hagiofani, którzy traktują patronów ...
 • Modele publikacyjne w nauce o kulturze 

  Gołda, Agnieszka; Kamińska, Anna Małgorzata; Wyciślik, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021)
  This article examines quantitatively the patterns of research phenomena being observed during last years in the field of cultural studies basing on the data acquired from Scopus – one of the biggest scientific bibliographic ...
 • Między ekonomią i afektywnością. Polski reportaż literacki w paradygmacie kultury uczestnictwa 

  Frukacz, Katarzyna (Instytut Badań Literackich PAN, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2019)
  This article examines how the rule of interactivity, which is related to the aesthetics of new media, is adapted in Polish literary reportage. For Frukacz, reportage works with hybrid, intermedia, quasi­hypertext ...

View more