Welcome to the Repository of Centre for Open Science, an open-access repository for research output of Polish scholars.

 • Wake-up Call 

  Gorzkowicz, Justyna; Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie (PUNO Press, 2020-12-20)
  The Virtual Biennale Prague has been held in the Czech Republic since 2007. Each of these international artistic assemblies is based on a specific theme. This year sees the biennale’s 11th edition. The current biennale’s ...
 • Tożsamość grenlandzka na pograniczu kultur i narodów 

  Bijak, Jakub (Polskie Towarzystwo Historyczne, 2021-11)
  The aim of the article is to present the process of developing Greenlandic identity on the borderland of cultures and nations. The author, look at Greenlandic identity as a category, which is constantly evolving. The ...
 • Vilém Flusser i kultura mediów. O dialogu między słowem, pismem i obrazem technicznym 

  Wiatr, Przemysław; Sanakiewicz, Marcin; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (Projekt:media, 2021)
  Flusser chciał prowokować swoich czytelników do namysłu. Podobna jest postawa autorów, którzy piszą o nim w recenzowanej książce. Jest to pozycja na polskim rynku wydawniczym wyjątkowa, ponieważ efektywnie reaguje ona na ...
 • Wybrane czynniki warunkujące kompetencje szkolne z perspektywy współczesnych neuronauk i nauk pedagogicznych 

  Gołyszny, Miłosz (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019)
  There are several sources that determine school abilities: endogenous factors, i.e. abilities, intelligence, personality, internal motivation, and exogenous factors, such as environment and external motivation. The causes ...
 • Medicinal Plant Materials in the Treatment of Anxiety Disorders: Neurobiological Aspects 

  Gołyszny, Miłosz; Obuchowicz, Ewa (InnoVision Health Media, 2018)
  Context • Pathological anxiety, which affects approximately one-third of the world population, is an inadequate, irrational reaction of an organism to the environment and to a potential threat. Despite advancements in ...

View more