Welcome to the Repository of Centre for Open Science, an open-access repository for research output of Polish scholars.

 • Wychowanie fizyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przegląd badań 

  Kienig, Anna (Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2018)
  Artykuł jest przeglądem badań przeprowadzonych w różnych krajach na temat edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) na lekcjach wychowania fizycznego w szkole ogólnodostępnej. Z analizy ...
 • Wpływ chłodzenia mięśni kończyn dolnych na siłę izokinetyczną 

  Dargiewicz, Robert; Kruczkowski, Dariusz; Laskowski, Radosław (Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2018)
  Biorąc pod uwagę doniesienia naukowe na temat konieczności rozdzielenia działań terapeutycznych od działań zwiększania siły mięśni szkieletowych pod wpływem zabiegów schładzania [Bleakley’a, 2012, s. 348; Dewhurst i in., ...
 • Związki pomiędzy osobowością a sukcesem sportowym w taekwondo olimpijskim 

  Remiszewska, Marta; Surawska, Monika; Miller, Jerzy F. (Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2018)
  Osobowość jest w centrum zainteresowań psychologii. Właściwości osobowości jako wpływające na zachowanie człowieka są istotne przy podejmowaniu wielu aktywności, w tym aktywności sportowej. Osobowość może wpływać na ...
 • Sprawność fizyczna zawodników kadr wojewódzkich taekwondo olimpijskiego w kategorii młodzika 

  Remiszewska, Marta; Miller, Jerzy F.; Brzeziński, Radosław (Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2018)
  Celem zaprezentowanych badań była ocena wybranych wskaźników somatycznych oraz analiza porównawcza sprawności fizycznej zawodników taekwondo olimpijskiego (TKDO) kadr województwa podlaskiego (PDL) i lubelskiego (LUB) w ...
 • Prywatyzacja dziennikarska jako element komunikacji marek medialnych za pośrednictwem aplikacji 

  Flasiński, Krzysztof (Uniwersytet Warszawski, Aspra-JR, 2018)
  In the age of new media, growing popularity of digital-born media outlets has become a central issue for legacy print media. The position of even leading newspapers is challenged by online news sources. Adaptation of mobile ...

View more