Welcome to the Repository of Centre for Open Science, an open-access repository for research output of Polish scholars.

 • Maskowanie jako antyfora rozpoznania 

  Wysocki, Krzysztof (Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2022)
  W niniejszym artykule podjęto próbę zdefiniowania oraz usystematyzowania zbioru przedsięwzięć podejmowanych w ramach maskowania, których zastosowanie zapewnia przeciwdziałanie współczesnym środkom rozpoznania. Przeznaczeniem ...
 • Dalekowschodnie podejście do problematyki maskowania 

  Wysocki, Krzysztof (Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2022)
  W opracowaniu przedstawiono problematykę związaną z historycznym i współczesnym podejściem Chin do zagadnień łączących się z maskowaniem, podstępem i mistyfikacją. Zasadnicze treści obejmują charakterystykę uwarunkowań ...
 • Counteracting imagery (IMINT), optoelectronic (EOIMINT) and radar (SAR) intelligence 

  Wysocki, Krzysztof; Niewińska, Martyna (Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, 2022)
  The development of military technique and technology forces necessary changes in military reconnaissance using advanced methods of contemporary battlefield imaging. This paper addresses the topic of imagery intelligence ...
 • Inżynieryjne wielofunkcyjne platformy bezzałogowe Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej 

  Wysocki, Krzysztof (Wojskowy Instytut Wydawniczy, 2022)
  Wykorzystanie robotów w działaniach bojowych to dzisiaj już standard. Najważniejszym kryterium ich użycia jest to, ze utrata maszyny to nie to samo co życia żołnierza. Robot nie wymaga tez tak dużych nakładów związanych ...
 • Partycypacja uczniowska w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na przykładzie szkolnych doświadczeń projektowych 

  Wites, Tomasz (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2022)
  Określenie działań możliwych do realizacji w ramach partycypacji uczniowskiej stanowi jedno z wyzwań współczesnej edukacji. Problemem badawczym pracy jest wskazanie działań w przestrzeni miejskiej w ramach partycypacji ...

View more