Witamy w repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie. Zapraszamy do zarejestrowania się i dodawania publikacji oraz korzystania z zasobów repozytorium.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

 • Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane) 

  Kała, Dariusz P. (Naczelna Rada Adwokacka, 2013-05)
  This paper addresses the issue of challenging the decision to grant or declaration of enforceability, national jurisdiction and the recognition and declaration of enforceability of the confluence of the action for annulment ...
 • O relacjach między sądownictwem państwowym a polubownym w znaczeniu wąskim 

  Kała, Dariusz P. (Wydawnictwo Beck, 2012-01)
  Determining the relation between arbitration and the state court is dependent on the adoption of specific criteria for classification of various state court actions against the arbitration court. The doctrine there is a ...
 • Geopoetyka regionu walijskiego na przykładzie współczesnych realizacji folkloru 

  Gorzkowicz, Justyna (PUNOPress, 2019-10)
  The article focuses on the geopoetics of Wales providing numerous reference to modern Welsh folklore. The author describes mainly the town of Wrexham and its surroundings. The topic is considered from the perspective of ...
 • Filozofia dla Prawników 

  Skarbek, Władysław W. (Władysław W. Skarbek, 2019)
  Opracowanie dedykowane jest dla osób zainteresowanych filozofią prawa w historycznym kontekście filozoficznym. Składa się z dwóch części, z których pierwsza poświęcona jest ważniejszym koncepcjom filozoficznym (starożytnym, ...
 • Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego 

  Kała, Dariusz P. (Wydawnictwo Beck, 2012-04)
  Grounds for complaint (Article 1206 § 1 of the Code of Civil Procedure section 1–4) were modelled on the UNCITRAL Model Law. Compared to the premises of the former Article 712 have partial adjustment to their modernization. ...

zobacz więcej