Witamy w repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie. Zapraszamy do zarejestrowania się i dodawania publikacji oraz korzystania z zasobów repozytorium.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

 • Zmiany wielkości i struktury turystycznej bazy noclegowej w większych miastach województwa kujawsko-pomorskiego 

  Sokołowski, Dariusz (Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2017)
  Polskie miasta wkroczyły w okres transformacji systemowej zasobami w zakresie turystycznej bazy noclegowej odziedziczonymi po poprzednim systemie. Była ona wówczas na ogół niedoinwestowana, niskiej jakości i słabo rozwinięta ...
 • Kondycja moralna młodzieży maturalnej Sandomierza 

  Bąk, Urszula (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli), 2018)
  Analiza materiału empirycznego uzyskanego w wyniku badań przeprowadzonych przez autorkę w Sandomierzu wykazała, że młodzież klas maturalnych to na ogół osoby deklarujące się jako wierzące, choć niezbyt gorliwe w spełnianiu ...
 • Seniorzy w polskim systemie penitencjarnym ze szczególnym odniesieniem do przypadku Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych 

  Bąk, Michał; Zbrożyna-Tutak, Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli), 2018)
  Z roku na rok wzrasta w Polsce liczba osób przebywających warunkach izolacji penitencjarnej, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia. W okresie od 2010 do 2018 roku zanotowano 124-procentowy wzrost tej populacji. W ...
 • Uwarunkowania narkomanii młodzieży: klucz jest ukryty w rodzinie 

  Motyka, Marek A. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli), 2018)
  Artykuł ma charakter empiryczny i stanowi rezultat badań, których celem było ustalenie uwarunkowań sprzyjających zażywaniu środków odurzających. Zastosowano triangulację metod badawczych: analizę danych zastanych, badania ...
 • The intensity of the implementation of high-performance work practices in selected Sri Lankan companies 

  Iddagoda, Y. Anuradha; Opatha, Henarath H.D.N.P. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli), 2018-10-01)
  Wysokoefektywne praktyki pracy (ang. high-performance work practices, HPWPs) można zdefiniować jako pakiet praktyk odnoszących się do zasobów ludzkich, mających relatywnie większy wpływ na efektywność organizacyjną. ...

zobacz więcej