Now showing items 1-20 of 4159

   Affiliation
   109 Military Hospital Outpatient SPZOZ, Szczecin [1]
   116 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej [1]
   1Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw [1]
   1Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Technology and Polymer Processing, Lublin, Poland [1]
   2 Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku [1]
   2Borra s. r. o., Praha, Czech Republic [1]
   2Forest Research Institute, Department of Forest Protection, Sękocin Stary, Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Poland [1]
   2Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences [1]
   3SEZ Krompachy a.s., Krompachy, Slovakia [1]
   4 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Nauk Społecznych i Zakładzie Historii Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach [1]
   A Graduate of The John Paul II Catholic University of Lublin, Instytute of Family Studies, [1]
   Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey [1]
   Abant Izzet Baysal University [1]
   Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey [1]
   Aberystwyth University, Internet Computing & Systems Administration, Penglais, The Kingdom of Great Britain [1]
   Academy of Humanities in Pułtusk; [1]
   Academy of Mining and Metallurgy in Kraków, Poland [1]
   Academy of physical education and sport in Gdańsk, Poland [2]
   Academy of Sciences, Global Change Research Centre – CzechGlobe, Laboratory of Plant Ecological Physiology, Bělidla 986/4a, 603 00 Brno, Czech Republic [1]
   Adam Mickiewicz University [1]