Now showing items 2994-3013 of 5444

   Affiliation
   O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Faculty of Architecture, Design and Fine Arts, Department of Forestry and Horticulture, Ukraine [1]
   O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine [2]
   Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododziałem Kardiologii i Pododziałem Geriatrii Sp ZOZ w Brzesku [1]
   Oddział Dermatologiczny, SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie [1]
   Oddział Ginekologii, Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu [1]
   Oddział IPN we Wrocławiu [1]
   Oddział Kardiologii, Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu [2]
   Oddział Kliniczny Psychiatrii Młodzieżowej SPDSK w Warszawie [1]
   Oddział Okulistyczny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu [2]
   Oddział Okulistyczny, Szpital Miejski im. J. Strusia, Poznań [2]
   Oddział Okulistyczny, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu [1]
   Oddział Psychiatrii Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu [1]
   Oddział Wewnętrzny, II Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku [1]
   Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju [1]
   Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie [1]
   Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine [9]
   Odessa Regional Medical Center, Odessa, Ukraine [1]
   Odessa State Environmental University, Ukraine [1]
   Office of the Executive Director, Cephas Health Research Initiative Inc, Ibadan, Nigeria [1]
   Ohio State University, Department of Horticulture and Crop Science, Columbus, USA [1]