Now showing items 5905-5924 of 6148

   Affiliation
   Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus [3]
   York University [1]
   Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University [1]
   Yıldız Technical University [1]
   Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie [29]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie [27]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego [1]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Zakład Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków [1]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny [1]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska [4]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Szczecin, Polska [1]
   Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie [1]
   Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [1]
   Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki [1]
   Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy [1]
   Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [1]
   Zakład Biomechaniki, Wydział WFiS, AWF w Krakowie [1]
   Zakład Biomedycznych Podstaw, Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [2]
   Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi [1]
   Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego [1]