Now showing items 4294-4313 of 4421

   Affiliation
   Zaburzenia psychofizyczne występujące u kobiet po mastektomii [1]
   Zachodniopomorska Szkoła Biznesu [1]
   Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie [18]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny [2]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie [14]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Zakład Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków [1]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska [4]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego [1]
   Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie [1]
   Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii ,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [1]
   Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików k/Warszawy, 05-870 Błonie [1]
   Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [1]
   Zakład Biomechaniki, Wydział WFiS, AWF w Krakowie [1]
   Zakład Biomedycznych Podstaw, Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Poland [1]
   Zakład Edukacji Zdrowotnej, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej [1]
   Zakład Ekologii Wód, Instytut Morski w Gdańsku, Polska [1]
   Zakład Ekologii, Uniwersytet Warszawski [1]
   Zakład Ekologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa [1]
   Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie [4]
   Zakład Filozofii i Bioetyki, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum [5]