Now showing items 3684-3703 of 3798

   Affiliation
   Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie [29]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie [17]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego [1]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Zakład Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków [1]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny [1]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska [4]
   Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie [1]
   Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [1]
   Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy [1]
   Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [1]
   Zakład Biomechaniki, Wydział WFiS, AWF w Krakowie [1]
   Zakład Biomedycznych Podstaw, Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [2]
   Zakład Edukacji Zdrowotnej, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej [1]
   Zakład Ekologii Wód, Instytut Morski w Gdańsku [1]
   Zakład Ekologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski [2]
   Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie [4]
   Zakład Filozofii i Bioetyki, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum [5]
   Zakład Fizjoterapii, AWF Warszawa, Filia Biała Podlaska. [1]
   Zakład Fizjoterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny [1]
   Zakład Fizjoterapii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie [2]