Now showing items 2563-2582 of 4525

   Affiliation
   S. Seifullin Kazakh Agro-Technical University, Faculty of Agronomy, Department of Forest Resources and Forestry, Astana 010011, Kazakhstan [1]
   s.Pro, Berlin [1]
   Saint Petersburg Forestry Research Institute, Institutsky per. 21, 194021, Saint-Petersburg, Russia [1]
   Saint-Petersburg Forestry Research Institute, Institutsky pr. 21, 194021, St. Petersburg, Russian Federation [1]
   Saint-Petersburg State Forest Technical Academy, Institutsky per. 5, 194021, St. Petersburg, Russia [1]
   Saint-Petersburg State Forest Technical University named after S.M. Kirov, Institutsky per. 5, 194021, Saint-Petersburg, Russia [1]
   Saint-Petersburg State Forest Technical University named after S.M. Kirov, Institutsky per. 5, 194021, St. Petersburg, Russian Federation, e-mail: a.zhigunov@bk.ru [1]
   Saint-Petersburg State Forest Technical University named after S.M. Kirov, Institutsky per. 5, Saint-Petersburg, Russia [1]
   Saint-Petersburg State Forest Technical University named after S.M. Kirov, Institutsky per. 5, Saint-Petersburg, Russia, phone: +789819084598, e-mail: isamsonova18@mail.ru [1]
   Saint-Petersburg State Forest Technical University, Institutsky per. 5, 194021, Saint-Petersburg, Russia, phone: +79213923119, e-mail: a.zhigunov@bk.ru [1]
   Saint-Petersburg State Forest Technical University, Institutsky per. 5, 194021, Saint-Petersburg, Russia; All-Russia Research Institute of Agricultural Biotechnology, Moscow, Russia [1]
   Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu [1]
   Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu [1]
   Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy [1]
   Sankts-Petersburgski Uniwersytet Związków Zawodowych [1]
   Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, Iran [1]
   São Paulo State University [1]
   Sąd Apelacyjny we Wrocławiu [1]
   Sąspów, 32-048 Jerzmanowice, Poland [1]
   School counsellor at Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim [1]