Now showing items 5494-5513 of 5679

   Affiliation
   Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie [29]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie [21]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego [1]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Zakład Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków [1]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny [1]
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska [4]
   Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie [1]
   Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [1]
   Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy [1]
   Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [1]
   Zakład Biomechaniki, Wydział WFiS, AWF w Krakowie [1]
   Zakład Biomedycznych Podstaw, Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [2]
   Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski [1]
   Zakład Edukacji Geograficznej i Turystycznej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej [1]
   Zakład Edukacji Geograficznej i Turystycznej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [8]
   Zakład Edukacji i Profilaktyki Wychowania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach [1]
   Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społeczny, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski [1]
   Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski [1]
   Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski [1]
   Zakład Edukacji Środowiskowej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań [1]