Now showing items 1230-1249 of 3452

   Affiliation
   Katedra Dietetyki i Oceny Żywności, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach [1]
   Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [2]
   Katedra Duszpasterstwa Rodzin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [7]
   Katedra Ekonomiki i Organizacji Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu [1]
   Katedra Ekosystemów Trawiastych i Roślin Pastewnych, Słowacki Uniwersytet Rolniczy, Nitra [1]
   Katedra Elektroniki i Telekomunikacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie [3]
   Katedra Filozofii KUL [7]
   Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu [2]
   Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki [1]
   Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański [3]
   Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański [11]
   Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański [11]
   Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki [1]
   Katedra Geopolityki i Geografi i Społeczno-Ekonomicznej, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Kaliningradzki im. I. Kanta [1]
   Katedra Gerontologii Społecznej, Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [5]
   Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie [1]
   Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [1]
   Katedra Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański [1]
   Katedra Handlu i Usług, Akademia Morska w Gdyni [1]
   Katedra Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie [2]