Now showing items 1241-1260 of 3441

   Affiliation
   Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [1]
   Katedra Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański [1]
   Katedra Handlu i Usług, Akademia Morska w Gdyni [1]
   Katedra Historii Medycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie [2]
   Katedra i Farmakologii i Terapii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [1]
   Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach [1]
   Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny [1]
   Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku [1]
   Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [2]
   Katedra i Zakład Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie [1]
   Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [4]
   Katedra i Zakład Farmakologii i Terapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [4]
   Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu [1]
   Katedra i Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego UMK CM w Toruniu [2]
   Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu [3]
   Katedra i Zakład Technologii Leków, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu [2]
   Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Informatyczne [1]
   Katedra Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [2]
   Katedra Informatyki, Politechnika Wrocławska [1]
   Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska [3]