Now showing items 1270-1289 of 3452

   Affiliation
   Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski [2]
   Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie [1]
   Katedra Metod i Technik Badań Społecznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki [1]
   Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [1]
   Katedra Nauk Biomedycznych, Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia, AWF Warszawa [1]
   Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia, Zakład Psychologii, AWF Wrocław [1]
   Katedra Nauk Społecznych i Zakład Historii Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach [1]
   Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków [1]
   Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn [3]
   Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie [1]
   Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie [1]
   Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Zakład Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie [1]
   Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [1]
   Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL [1]
   Katedra Pedagogiki Specjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [1]
   Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński [1]
   Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [1]
   Katedra Przemysłów Kreatywnych; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy [1]
   Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [1]
   Katedra Psychologii, Gdański Uniwersytet Medyczny [1]