Now showing items 1701-1720 of 4334

   Affiliation
   Katedra Zoologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski [2]
   Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach [1]
   Katedra Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie [2]
   Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Germany [1]
   Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie [1]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski [22]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II [2]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [206]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie [1]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Biotechnologii, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, ul. Konstantynów 1I, 20–708 Lublin, Poland. [1]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej [2]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych [1]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych (Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej), [1]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii [7]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Ekologii Krajobrazu, ul. Konstantynów 1H, 20–708 Lublin, Poland [1]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Zarządzania [1]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki [1]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji [1]
   Katolicki Uniwersytwet Lubelski Jana Pawła II [5]
   Katolickie Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [1]