Now showing items 2357-2376 of 4294

   Affiliation
   Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe [1]
   Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instycie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk [1]
   Połocki Uniwersytet Państwowy [1]
   Południowoukraiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K.D. Uszyńskiego w Odessie (Ukraina) [1]
   Pracownia Badań nad Samorządami [27]
   Pracownia Badań nad Samorządami, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki [1]
   Pracownia Badań nad Samorządami, WSZiA Opole [1]
   Pracownia Badań nad Samorządem Gospodarczym [2]
   Pracownia Diagnoz Społecznych i Badań Ewaluacyjnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego [11]
   Pracownia Historii Wizualnej, Instytut Historii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [1]
   Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów [1]
   Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych mediów [1]
   Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Uniwersytetu Wrocławskiego [2]
   Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Wrocław [20]
   Pracownia Metodologii i Technik Badań Socjologicznych [11]
   PrePost Consulting [1]
   Pro, Berlin, Germany [1]
   Product Technology - Engineering and Technology Institute Groningen University of Groningen, The NETHERLANDS [1]
   prof. dr hab. inż., Foundry Department of Silesian University of Technology, e-mail: jan.szajnar@polsl.pl [1]
   prof. Dr. Ing., University of Žilina, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics, milan.saga@fstroj.uniza.sk [1]