Now showing items 2420-2439 of 4450

   Affiliation
   Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Department of Forest Sites and Ecology, Chair of Ecological Foundations of Silviculture, ul. Wojska Polskiego 71E, 60–625 Poznań, Poland [1]
   Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Department of Forest Sites and Ecology, ul. Wojska Polskiego 71E, Poland [1]
   Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Department of Game Management and Forest Protection, ul. Wojska Polskiego 71C, 60–625 Poznań, Poland [1]
   Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Department of Silviculture, ul. Wojska Polskiego 69, 60–625 Poznań, Poland [1]
   Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Department of Silviculture, ul. Wojska Polskiego 71A, Poland [1]
   Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Wojska Polskiego 28, 60-625 Poznań, Poland [1]
   Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland [2]
   Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań, Poland [1]
   Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań, Poland [1]
   Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Wojska Polskiego 71d, 60-625 Poznań, Poland [2]
   Poznań University of Life Sciences, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań, Poland [1]
   Poznań University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań, Poland [1]
   Poznań University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań, Poland, e-mail: adamowic@up.poznan.pl [1]
   Poznań University of Medical Sciences [3]
   Poznań University of Technology [1]
   Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe [1]
   Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instycie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk [1]
   Połocki Uniwersytet Państwowy [1]
   Południowoukraiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K.D. Uszyńskiego w Odessie (Ukraina) [1]
   Pracownia Badań nad Samorządami [27]