Now showing items 2588-2607 of 4269

   Affiliation
   SWPS University [1]
   SWPS Uniwersytet HumanistycznoSpołeczny [2]
   SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny [16]
   SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu [1]
   SWPS Warszawa [3]
   SWSP Warszawa [1]
   SYKE [1]
   Szczecin University [1]
   Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum [1]
   Szkoła Glówna Handlowa [1]
   Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, ul. Nowoursynowska 159, bud 34, 02–787 Warszawa, Poland. [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego [13]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Biologii Środowiska Zwierząt, Zakład Zoologii Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [16]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Poland [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Zakład Mechanizacji Leśnictwa, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Zakład Mechanizacji Leśnictwa, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa; *Tel. + 48 22 5934519, e-mail: adam_maciak@sggw.pl [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa, Polska, Poland. [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, ul. Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa, Polska, Poland. [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Samodzielna Pracowania Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Poland [1]