Now showing items 2791-2810 of 4596

   Affiliation
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Żywienia Człowieka, Zakład Oceny Żywienia [2]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Zakład Biometrii [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Zakład Biometrii, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Biologii Środowiska Zwierząt, Zakład Zoologii, Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Zakład Biometrii, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Poland [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Budowlanej, Warszawa, Polska [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, ul. Nowoursynowska 164, 02–787 Warszawa, Poland [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, ul. Nowoursynowska 164, 02–787 Warszawa, Poland. [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Poland. [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, ul. Nowoursynowska 159 Bud. 34, 02-776 Warszawa, Poland [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa *Tel. +48 22 5938093, e-mail: szymon.bijak@wl.sggw.pl [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa, Poland. [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa, *Tel. +48 22 5938145, e-mail: dagny.krauze@wl.sggw.pl [1]
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Społecznych, Nowoursynowska 166, 02–776 Warszawa, Poland. [1]
   Szkoła Główna Handlowa [65]