Now showing items 3499-3518 of 5688

   Affiliation
   Poznań University of Life Sciences, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture [1]
   Poznań University of Life Sciences, Faculty of Wood Technology, Department of Wood Science [1]
   Poznań University of Life Sciences, Poland [1]
   Poznań University of Medical Sciences [3]
   Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe [1]
   Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instycie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk [1]
   Połocki Uniwersytet Państwowy [1]
   Południowoukraiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K.D. Uszyńskiego w Odessie (Ukraina) [1]
   Pracownia Badań Archeologicznych Adam Golański [1]
   Pracownia Badań nad Młodzieżą, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski [1]
   Pracownia Badań nad Samorządami [28]
   Pracownia Badań nad Samorządami, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki [1]
   Pracownia Badań nad Samorządem Gospodarczym [2]
   Pracownia Diagnoz Społecznych i Badań Ewaluacyjnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego [10]
   Pracownia Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI [1]
   Pracownia Historii Oświaty i Wychowania, Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski, [1]
   Pracownia Historii Wizualnej, Instytut Historii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [1]
   Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów [2]
   Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Uniwersytetu Wrocławskiego [2]
   Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Wrocław [20]