Now showing items 3896-3915 of 4194

   Affiliation
   Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie [1]
   Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku [1]
   Wydział Przyrodniczy, Zakład Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach [1]
   Wydział Psychologii UW [2]
   Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej [1]
   Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW [1]
   Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński [3]
   Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [1]
   Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie [1]
   Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogicznym im. KEN w Krakowie [1]
   Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka [1]
   Wydział Teologiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [7]
   Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski [1]
   Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [3]
   Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [5]
   Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku [1]
   Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska [2]
   Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Nauk Biomedycznych, Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia, AWF Warszawa [1]
   Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Sportu, Zakład Teorii Sportu, Pływania i Ratownictwa Wodnego, AWF Warszawa [1]
   Wydział Wychowania Fizycznego, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku [1]