Now showing items 4182-4201 of 4596

   Affiliation
   Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki [2]
   Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu [1]
   Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu [8]
   Wydział Nauk o Bezpieczeństwie AWL im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu [1]
   Wydział Nauk o Bezpieczeństwie AWL we Wrocławiu [1]
   Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki [2]
   Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Akademia Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław [1]
   Wydział Nauk o Bezpieczęństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu [1]
   Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [1]
   Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki [2]
   Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży [1]
   Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie [1]
   Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika [1]
   Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [2]
   Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin [1]
   Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Katowice [1]
   Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego [1]
   Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, SGGW w Warszawie [2]
   Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu [2]
   Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu [1]