Now showing items 5316-5335 of 5715

   Affiliation
   Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski [1]
   Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [13]
   Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski [26]
   Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki [2]
   Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [1]
   Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski [2]
   Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach [1]
   Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie [2]
   Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku [1]
   Wydział Przyrodniczy, Zakład Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach [2]
   Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej [1]
   Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski [2]
   Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski [2]
   Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski [2]
   Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [1]
   Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu [1]
   Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań [1]
   Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [7]
   Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński [3]
   Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [1]