Now showing items 3672-3691 of 21052

  • E-academy of the Future- 3 Years Later. Preliminary Evaluation of the Project 

   Gadomska, Agnieszka; Krajka, Jarosław (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2013)
   This paper aims at showing the preliminary evaluation of E-Academy of the Future, a program aimed at Polish middle-school learners, from the perspective of the authors of the English e-learning units. It addresses the ...
  • e-Assessment in Medical Education 

   Kołodziejczak, Barbara; Roszak, Magdalena; Ren-Kurc, Anna; Kowalewski, Wojciech; Bręborowicz, Andrzej (Studio NOA for University of Silesia, 2016)
   In education, assessment is a continuous process which may perform numerous functions, such as diagnosing, supporting, motivating, controlling or summarising. As a continuous process, assessment takes time, and therefore, ...
  • E-branding polskich piłkarzy w social media a jakość ich wystąpienia na EURO 

   Szczurski, Marcin (2017-04)
   Działania e-brandingowe, związane są z prowadzeniem komunikacji w mediach społecznościowych (głównie na portalu Facebook) i polegają na prowadzeniu szeregu procesów związanych z tworzeniem marki osobistej w Internecie. ...
  • E-branding polskich piłkarzy w social media a jakość ich wystąpienia naEuro 2016 

   Szczurski, Marcin (Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2017)
   Działania e-brandingowe, związane są z prowadzeniem komunikacji w mediach społecznościowych (głównie na portalu Facebook) i polegają na prowadzeniu szeregu procesów związanych z tworzeniem marki osobistej w Internecie. ...
  • E-branding vs traditional branding 

   Grzesiak, Mateusz (Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015)
   Television, radio and press for many years reigned supreme in the marketing market, and made it possible to reach out effectively to a wide audience. However, we are now observing a decreasing effectiveness of traditional ...
  • E-commerce w Polsce i w Danii – istniejący stan i jego ocena 

   Czaplewski, Maciej (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 2016)
  • E-commerce w ujęciu rynku polskiego 

   Żukowska, Joanna; Komańda, Marcin (Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009)
   The social and technicals alterations influence running the business. To-day, in the face of information technology and internet development, we are the witness of establishing the e-business. The main part of this ...
  • E-documentation as Medical Services Quality Determiant on the Private Dentist’s Surgery Example 

   Rosak-Szyrocka, Joanna; Borkowski, Stanisław (Savaş Kitap ve Yayınevi, 2013)
   The paper presents the modern management of health care institutions in the electronic medical document (EMD) context. It has been shown that technological innovation can fundamentally change the quality of the medical ...
  • E-dziennik jako element kultury informacyjnej szkoły 

   Tomaszewska, Alina; Bartnikowska, Wioletta; Bartosiewicz, Ilona; Hazeńska, Katarzyna; Kulig, Anna; Sowisz, Dorota; Michalak, Katarzyna („Pedagogium” Wydawnictwo WSH TWP w Szczecinie, 2014)
   Wynikające z postępu technologicznego zmiany w sposobie pełnienia funkcji zawodowych przez nauczyciela powodują, że powinien on liczyć się z koniecznością modyfikowania i przekształcania wcześniejszych schematów swojego ...
  • E-education Content Management 

   Buinytska, Oksana (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2016)
   E-learning is an innovative technology used to increase professionalization and student academic mobility. The ICT is considered to be a technological platform for higher education fundamentalization at the modern stage ...
  • e-Infrastruktura: preludium cyfrowej humanistyki 

   Starczewski, Michał (2015)
  • E-kampanie prezydenckie w USA i w Polsce 

   Oświecimski, Konrad; Lakomy, Mirosław (Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2017)
   Rozwój Internetu oraz powiązanych z nim narzędzi komunikacyjnych całkowicie przewartościował strategie zachowania na rynku, w tym również rynku politycznym. Kampanie wyborcze oraz polityczne prowadzone w czasach dzisiejszych ...
  • E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle badań własnych 

   Popiołek, Malwina (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014)
   W artykule uwaga koncentruje się na e-umiejętnościach młodych ludzi uznawanych za cyfrowych tubylców. Podjęta została próba eksploracji tego zagadnienia poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy można jednoznacznie ...
  • E-learning & Lifelong Learning 

   Smyrnova-Trybulska, Eugenia (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2013)
   Digital literacy and other key competences are an essential condition of the preparation of specialists in the knowledge society, and employability of workforce and of all citizens. In this context, not only formal ...
  • E-learning (distance transfer of knowledge) for organizations, institutions and companies 

   Kuck, Jerzy (Lviv Galician Publishers Ltd, 2015)
   The effectiveness is one of education elements. Learning process may take a variety of forms and be conducted by a range of methods. One of contemporary learning methods is e-learning, which in order to function well ...
  • E-learning (wiedza na odległość) na potrzeby bezpieczeństwa 

   Kuck, Jerzy (Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach, 2011-11-11)
   Efektywność stanowi jeden z elementów edukacji. Nauczanie może przyjmować różne formy oraz być prowadzone różnymi metodami. Jednym z nowoczesnych sposobów nauczania jest e-learning. Aby mógł on poprawnie funkcjonować, ...
  • E-learning - nauczanie na odległość na potrzeby wojska 

   Kuck, Jerzy (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2010)
   W artykule podjęto próbę wskazania że w dzisiejszych czasach zdobywanie wiedzy to nie tylko moda lecz pilna potrzeba, a nawet konieczność. Można to realizować poprzez szkolenia przyszłości, które łączą w sobie tradycyjne ...
  • E-learning and Open Education Quality – Some European and National Standards and Regulations 

   Smyrnova-Trybulska, Eugenia (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2016)
   This article describes and analyses selected European and national standards and regulations concerning e-learning and open education quality, such as the World Declaration on Education, Bologna Process, European ...
  • E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists 

   Smyrnova-Trybulska, E.; Uniwersytet Śląski (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2018-12)
   The eco society, the knowledge society, the digital society are transforming into an intelligent society. It is built on “smart” work, which is done by “intelligent” government and business representatives, based on ...
  • E-Learning and STEM Education 

   Smyrnova-Trybulska, Eugenia; University of Silesia in Katowice (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2019-12-30)
   The theme of the conference is: “E-learning and STEM Education”. “Skills in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) are becoming an increasingly important part of basic literacy in today's knowledge economy. ...