Now showing items 1331-1350 of 16961

  • Brody 

   Hummel, Piotr (Muzeum Historii Polski, 2016)
  • Brokerzy wiedzy. Nowe spojrzenie na rolę jednostek ewaluacyjnych 

   Olejniczak, Karol; Kupiec, Tomasz; Estelle, Raimondo (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014)
  • Broń antysatelitarna. U progu drugiego etapu militaryzacji kosmosu 

   Kopeć, Rafał (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018-09)
   Outer space has been used for military purposes since the beginning of space exploration. Hitherto, the space militarization process has mainly included diverse applications of satellites (reconnaissance, navigation and ...
  • Broń biologiczna - nowe możliwości i zagrożenia 

   Smakosz, Aleksander (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2017-05-15)
   Usage of natural toxins during armed conflict has very long history. Mithridates, king of Pontus, in 1ST century BC, has used miel fou- honey from Rhododendron ponticum –laxative and psychoactive agent, versus Roman army. ...
  • Broń masowego rażenia - definiowanie pojęcia 

   Kopeć, Rafał (Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014)
   Termin „broń masowego rażenia” (BMR) nie doczekał się w stosunkach międzynarodowych ujednolicenia znaczenia. Ta niejednoznaczność po części wynika z faktu, że termin ten stosowany jest nie tylko w charakterze opisowym, ...
  • „Brudna wojna” jako strategia kontrpowstańcza. Doświadczenia Algierii i Argentyny 

   Szelegieniec, Paweł (Krakowska Oficyna Naukowa "Tekst", 2018)
   The phenomenon of the „Dirty War” is inseparably connected with the experiences of colonial violence in Asia and Africa and right-wing military dictatorships in Latin America. Behind the publicist phrase of the „Dirty War” ...
  • Bruno Schulz – pisarz środkowoeuropejski? 

   Szymankiewicz, Błażej (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016)
   In the article the author is trying to expose and analyze certain issues and motifs in works of Bruno Schulz, which can be described and considered as the part of so-called “Central Europeanism” in literature. In this case, ...
  • Brytyjczycy a powstanie Izraela 

   Kwiatkiewicz, Piotr (Wydawnictwo „Dziś”, 2008)
   Palestyna w polityce Wielkiej Brytanii w Pierwszej połowie XX wieku
  • Brytyjskie elitarne szkolnictwo średnie dla chłopców. Studium socjopedagogiczne 

   Gromkowska-Melosik, Agnieszka (Institute of Social Affairs of the Pedagogical University of Cracow, 2015)
   W  świadomości społecznej istnieje przekonanie, że to wykształcenie uzyskane na poziomie wyższym decyduje o sukcesie społeczno-zawodowym jednostki. Trudno jest temu zaprzeczyć. Jednakże wiele badań eksponuje fakt, iż to ...
  • Brytyjskie studia kulturowe a polski strach przed polityką 

   Nyzio, Arkadiusz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2014-09-30)
   Despite considerable change over recent years, British cultural studies and the work of the Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies, the very cradle of this discipline, remain on the peripheries of Polish ...
  • Brzeżany 

   Walczyna, Filip (Muzeum Historii Polski, 2016)
  • Brzmienie Blade Runnera 2049. O przenikaniu się muzyki i obrazu w filmie science fiction 

   Brodowska, Julia (Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 2018)
   The article addresses the subject of coexistence of music and image in a movie with particular emphasis on science fiction aesthetics. It points out the important form-generating role of music in the visions of the future ...
  • Brzytwa Ockhama czy Brzytwa Austina – która ostrzejsza 

   Kamińska, Sonia (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2011)
   The text is an attempt to confront a philosophical “superstition” according to which William of Ockham was a nominalist. I use John L. Austin‟s text The meaning of a word (1940) in order to explain what I mean when I say ...
  • Buczacz 

   Jakubowski, Melchior (Muzeum Historii Polski, 2016)
  • Buddyzm Diamentowej Drogi w Polsce. Narracje o początkach 

   Krajewska, Malwina (Oficyna Wydawnicza Epigram, 2016)
   "Buddyzm Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu pojawił się w Polsce po raz pierwszy w 1976 r. Od tamtej pory do dziś zyskuje w naszym kraju coraz więcej zwolenników. […] Poniższa praca jest próbą zebrania i przeanalizowania ...
  • Buddyzm i tybetańskie cuda na rynku dóbr kultury 

   Zamorska, Magdalena (Uniwersytet Wrocławski, 2009)
   Buddhism and Tibetan Miracles in the Cultural Commodities Market — Buddhism as one of the world religions has fulfilled a culture-forming role in Asia for centuries. In the twentieth century it reached the West. In a ...
  • „Buddyzm krytyczny” w wymiarze społecznym, filozoficznym i metodologicznym I 

   Zapart, Jarosław (2013)
   The purpose of this text is to give insight into the main tenets of Critical Buddhism (hihan bukkyō) – a Japanese Buddhist reformatory movement from the end of the 20th century. Critical Buddhism aimed at eradicating those ...
  • „Buddyzm krytyczny” w wymiarze społecznym, filozoficznym i metodologicznym II 

   Zapart, Jarosław (2013)
   In second part of the article the doctrinal aspect of Critical Buddhism is further elaborated upon, and the notion of Buddha-nature becomes the main topic. To balance the critique of Shirō Matsumoto, selected apologies ...
  • Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś 

   Kopczyński, Michał; Siniarska, Anna (Muzeum Historii Polski, 2017)
  • Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się 

   Klimczuk, Andrzej (Humanitas, 2013)
   Wśród kluczowych wyzwań rozwojowych Polski na początku XXI wieku znajdują ograniczanie negatywnych efektów procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kapitału społecznego obywateli, ich umiejętności współpracy przy ...