Now showing items 7712-7731 of 16243

  • Nowa Ekonomia i rozdroża kapitalizmu: perspektywa socjologiczna 

   Leonarska, Dorota (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2017)
   Nowość „Nowej Ekonomii” wynika z wielkich zmian, jakie zachodzą we współczesnym świecie. Mają one poważne cywilizacyjne podłoże. W niniejszym artykule zarysowano procesy kształtujące współczesną cywilizację, składające ...
  • Nowa formuła atlasu: Multimedialny atlas historyczny, PWN, Warszawa, 2003 

   Radomski, Andrzej (Wydawnictwo UMCS, 2004)
   omówienie multimedialnego atlasu historycznego
  • Nowa geopolityka sieciowa 

   Filipek, Kamil (Instytut Geopolityki, 2011)
   The aim of the paper is to identify key factors constituting the frame of the new geopolitics. This objective will be accomplished through applying some aspects of the network approach widely use in contemporary social ...
  • Nowa gospodarka i paradoks sektora fonograficznego 

   Janowska, Anna Anetta (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2008)
   W koncepcji nowej gospodarki zakłada się, że technologie informacji i komunikacji wpływają na gospodarkę i jej sektory w sposób pozytywny (wzrost, postęp). W przypadku sektora fonograficznego mamy do czynienia ze swoistym ...
  • Nowa ideologia. Czego chcą od dzieci? 

   Niewiadomski, Krzysztof; Ejtminowicz, Natalia (Fundacja Źródło, 2013-05)
  • Nowa Kronika Wałbrzyska 

   Bielawska, Sylwia; Kwiatkowska-Wyrwisz, Elżbieta; Sula, Dorota; Bełdzikowski, Ryszard; Ludwig, Bogna; Babińska, Małgorzata; Kosmaty, Jerzy; Szełemej, Roman; Kozakiewicz, Kazimierz; Retecki, Piotr; Detyna, Beata; Niemierka, Kazimierz; Ratajczak, Ryszard; Klas, Wojciech; Nochowicz, Tomasz (Fundacja MUSEION, 2013-12-20)
   Reedycja ukazującej się w latach 1979–1999 "Kroniki Wałbrzyskiej". Wznowiona po latach edycja to pierwsza poważna inicjatywa wydawnicza, która tak szczegółowo koncentruje się na sumiennej analizie miasta. Każdy numer ...
  • Nowa Kronika Wałbrzyska t. 5 

   Bielawska, Sylwia; Czaja, Stanisław; Bronowicka, Monika; Łuczyński, Romuald M.; Mizera, Piotr; Tutaj, Jerzy; Detyna, Beata; Mroczek-Czetwertyńska, Agnieszka; Tutaj, Anna; Babińska, Małgorzata; Kwiatkowska-Wyrwisz, Elżbieta; Nochowicz, Tomasz; Leniartek, Mieczysław K.; Kuleszo, Marcin; Niemierka, Kazimierz (Fundacja Museion, 2017)
   Uniwersalny charakter kroniki sprawia, że każdy kolejny tom charakteryzuje się stosunkowo obszernym zakresem zainteresowania, którego obszar tematyczny mieści się w kręgu szeroko rozumianego regionalizmu (historia, tradycja, ...
  • Nowa Kronika Wałbrzyska, t. 2 

   Bełdzikowski, Ryszard; Sęczyk, Waldemar; Leniartek, Mieczysław K.; Detyna, Beata; Lonc, Elżbieta; Augustyniak, Joanna; Skarupa, Eugeniusz; Klas, Wojciech; Kasiborski, Cezary; Detyna, Jerzy; Retecki, Piotr; Bielawska, Sylwia; Skiba, Bogdan; Kwiatkowska-Wyrwisz, Elżbieta; Nochowicz, Tomasz; Babińska, Małgorzata (Fundacja Museion, 2014)
   Zawartość drugiego tomu Nowej kroniki wałbrzyskiej jest efektem przyjętych dla tej publikacji ogólnych założeń merytorycznych oraz dyskusji w gronie członków Rady Programowej. Tego rodzaju wspólne myślenie daje gwarancję, ...
  • Nowa kronika wałbrzyska, t. 3 

   Łuczyński, Romuald M.; Bronowicka, Monika; Kowalski, Sebastian; Wieczorek, Paweł; Retecki, Piotr; Bełdzikowski, Ryszard; Detyna, Beata; Kwiatkowska-Wyrwisz, Elżbieta; Bielawska, Sylwia; Nochowicz, Tomasz; Leniartek, Mieczysław K.; Tutaj, Anna; Matuszkiewicz, Antoni; Kubicz, Stanisława; Klas, Wojciech (Fundacja Museion, 2015)
   Wałbrzych i jego słynny „złoty pociąg”, od pierwszej wzmianki na jego temat, zajmuje obecnie szczególne miejsce w wielu informacjach publicystycznych i naukowych. Na nowo rozbudzona ciekawość historyczna naszym miastem i ...
  • Nowa kronika wałbrzyska, t. 4 

   Bielawska, Sylwia; Sula, Dorota; Retecki, Piotr; Bełdzikowski, Ryszard; Sakowska, Magdalena; Błoch, Joanna; Kasiborski, Cezary; Łuczyński, Romuald M.; Gruszka, Zbigniew; Babińska, Małgorzata; Rodak, Sylwia; Kowalska, Anna; Hałuszko, Agata; Bisek-Grąz, Monika; Nochowicz, Tomasz; Tutaj, Anna; Sienkowiec, Daniel (Fundacja Museion, 2016)
   Wydany kolejny tom pełen jest interesujących tekstów z zakresu regionalistyki, nierzadko pełnych różnorodnych danych, których nigdzie indziej nie można znaleźć, zebranych przez autorów tekstów. Tom czwarty zawiera opracowania ...
  • Nowa kultura i technologia informacyjna na rynku edukacji i zatrudnienia 

   Wenta, Kazimierz („Pedagogium” Wydawnictwo WSH TWP w Szczecinie, 2014)
   Problematyka kultury, pracy i technologii informacyjnej jest rozwiązywana przede wszystkim z punktu widzenia pedagogiki pracy i informatyki stosowanej w edukacji, w kontekście niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Poddana ...
  • Nowa Logopedia, t. 1: Zagadnienia mowy i myślenia 

   Cieszyńska-Rożek, Jagoda; Michalik, Mirosław; Siudak, Anna; Skoczek, Anna; Saran-Pasoń, Edyta; Bik, Karina; Korendo, Marta; Orłowska-Popek, Zdzisława; Pluta-Wojciechowska, Danuta; Pawłowska-Jaroń, Halina; Bradlińska, Ewa; Krajewska, Małgorzata; Hetman, Anna; Marszałek, Marta; Wójcik, Paulina; Młyński, Rafał; Mila, Magdalena (Collegium Columbinum, 2010)
  • Nowa Logopedia, t. 2: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy 

   Michalik, Mirosław (Collegium Columbinum, 2011)
  • Nowa Ordynacja podatkowa - zarys oceny okiem praktyka 

   Sarna, Alicja (Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, 2017-11-21)
   Artykuł poświęcony jest ocenie niektórych nowych oraz istotnie zmodyfikowanych instytucji, zawartych w projekcie ustawy Ordynacja podatkowa. Przedstawiony projekt wprowadza bowiem do ogólnego prawa podatkowego szereg ...
  • Nowa oś globalnej konfrontacji. Amerykańsko-chińska rywalizacja militarna 

   Kopeć, Rafał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016)
   Wzrost potęgi Chińskiej Republiki Ludowej stał się najpoważniejszym wyzwaniem dla amerykańskiej hegemonii. Spośród rozmaitych dziedzin rywalizacji tych dwóch mocarstw jednym z kluczowych elementów jest współzawodnictwo ...
  • Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego w gimnazjach w świetle badań 

   Sobolewski, Krzysztof Ludwik; Kozłowska, Dorota (Dział Wydawnictw i Publikacji Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2011)
  • Nowa polityka rolna UE - kontynuacja czy rewolucja? 

   Kowalski, Andrzej; Wigier, Marek; Dudek, Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Ocena potencjału polskiego rolnictwa oraz wpływu nowych programów Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 na zwiększenie jego konkurencyjności w Unii Europejskiej i na świecie. Alokacyjne i dochodowe efekty płatności ...
  • Nowa Polityka Strukturalna w warunkach otwartej gospodarki rynkowej 

   Lin, Justin Yifu; Nowak, Alojzy Z.; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  • Nowa polityka w transporcie kolejowym w Rumunii na progu XXI w. 

   Wendt, Jan (Komisja Geografii Komunikacji PTG, 2004)
   Romanian Railways have a history for more than 125 years. During all this period, the railway was a major factor in technical and sometimes even economic progress of the society. It also has been the factor of stability ...