Now showing items 1-7 of 7

  • Chrześcijański etos życia publicznego 

   Fikus, Sebastian (Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2012)
   Bonawentura Smolka, Antropologia J. Kard. Ratzingera - papieża Benedykta XVI : Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę koncepcji antropologicznych Josepha Ratzingera, w które głęboko wpisane zostało pojęcie jedności, ...
  • Opór w III Rzeszy. Wydarzenia, ludzie, interpretacje. 

   Fikus, Sebastian (Oficyna wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2011)
   Monografia „Opór w III Rzeszy. Wydarzenia, ludzie, interpretacje” jest samodzielna próbą przedstawienie historii niemieckiego Oporu wobec reżimu hitlerowskiego. Omówione są w niej zjawiska związane z najważniejszymi nurtami ...
  • Równanie kwadratowe na wykresie 

   Bulski, Leszek; Bulski, Arkadiusz (Instyt.Doskonal.Naucz.i Menedż.Oświaty BROst, 2001-11)
   Opracowano oprogramowanie na temat:Rozwiązywania Równań Kwadratowych. Temat ten występuje w nauczaniu matematyki w Liceum. Aplikację wykonano na arkuszu kalkulacyjnym MsExcel'97. Służy ona do nauki zagadnień: funkcje ...
  • Równanie liniowe na wykresie 

   Bulski, Leszek; Bulski, Arkadiusz (Instyt.Doskonal.Naucz.i Menedz.Oświaty BROst, 2001-07)
   standardowy moduł dydaktyczny na MsExcel do projektowania i rozwiązywania równań liniowych na wykresie
  • Równoległościan na wykresie 

   Bulski, Leszek; Bulski, Arkadiusz (Instyt.Doskonal.Naucz.i Menedż.Oświaty BROst, 2002-01)
   Opracowano oprogramowanie dla nauczania matematyki (informatyki) w gimnazjum (i nie tylko. Prezentowany jest widok bryły (prostopadłościanu) wraz z przekrojami. Obliczane są powierzchnie, objętości oraz współrzędne punktów ...
  • Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec 

   Fikus, Sebastian (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 2013-09)
   W ostatnich latach powstało w Niemczech wiele prac historycznych, które zwracają uwagę na dominująca rolę dawnych elit hitlerowskich w różnych obszarach życia Republiki Federalnej. Mówi się o tym zjawisku z zawstydzeniem, ...
  • Użyczanie danych a wyłączność rezultatu 

   Bulski, Leszek (-, 1993)
   Samorządność doktorantów obejmuje w zasadzie te problemy, które powstają pomiędzy naukowcami w pracy badawczej oraz dydaktycznej. Uwzględniono badania z udziałem studentów na zajęciach dydaktycznych, objęte przewodem na ...