Now showing items 1-1 of 1

    • Psychospołeczne aspekty zdrowia i rehabilitacji 

      Krupa, Bożena; Trzebiński, Paweł (Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia Zeszyt 1(35) Wyd. WSZiA ZAmość, 2012)
      Rehabilitacja jest procesem złożonym i bogatym w liczne uwarunkowania o charakterze biologicznym, psychicznym i społecznym. Rola zasobów osobistych i wsparcie społeczne w tym wsparcie medyczno-psychologiczne rehabilitantów ...