Now showing items 1-2 of 2

  • Biodiversity of Balcan pine (Pinus peuce Griseb.) experimental stands in the Rogów Arboretum (Poland) 

   Kałucka, Izabela; Jagodziński, Andrzej M.; Skorupski, Maciej; Kasprowicz, Marek; Wojterska, Maria; Dobies, Tomasz; Sławska, Małgorzata; Wierzbicka, Anna; Łabędzki, Andrzej; Nowiński, Mirosław; Małek, Stanisław; Banaszczak, Piotr; Karolewski, Piotr; Oleksyn, Jacek (Instytut Badawczy Leśnictwa, 2013)
   The Balkan pine (Pinus peuce) is a Balkan Peninsula endemic tree species, growing in high mountains of Bulgaria, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, and Greece and forming pure and mixed stands in subalpine ...
  • Species diversity related to red maple (Acer rubrum L.) occurred on experimental stands in Rogów Arboretum (Poland) 

   Wojterska, Maria; Jagodziński, Andrzej M.; Skorupski, Maciej; Kasprowicz, Marek; Dobies, Tomasz; Kałucka, Izabela; Sławska, Małgorzata; Wierzbicka, Anna; Łabędzki, Andrzej; Nowiński, Mirosław; Małek, Stanisław; Banaszczak, Piotr; Karolewski, Piotr; Oleksyn, Jacek (Instytut Badawczy Leśnictwa, Komitet Nauk Leśnych PAN, 2012)
   The paper gives a survey of biodiversity of planted red maple (Acer rubrum L.) stands in Rogów Arboretum according to the background of environmental data. Red maple is native species to the eastern United States and Canada. ...