Now showing items 1-5 of 5

  • Edukacja a naród 

   Tarasiewicz, Paweł (Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, 2005)
   Edukacja jako kształtowanie człowieka, wyprowadzanie go ze stanu natury do stanu dojrzałego człowieczeństwa, wymaga proporcjonalnego kontekstu kulturowego, który można odnaleźć ostatecznie jedynie w narodzie. Naród jest ...
  • Jan Paweł II jako rzecznik humanizmu 

   Tarasiewicz, Paweł (Wyższe Seminarium Duchowne im. Jana Pawła II w Łomży, 2011)
   Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: czy podejście Jana Pawła II do humanizmu dotyczy humanizmu jako takiego, czy też jest formą usprawiedliwienia którejś z jego odmian? W świetle przeprowadzonych analiz Ojciec ...
  • La universidad Católica: ¿por qué Católica?, ¿por qué universidad? 

   Tarasiewicz, Paweł (Universidad Católica Andrés Bello, 2013)
   Con mi exposición he intentado ventilar el problema de la identidad de la universidad católica. Este tema pareciera relevante no solo para la universidad, como emblema representativo de la civilización occidental, sino ...
  • Państwo prawa i suwerenność człowieka 

   Tarasiewicz, Paweł (Fundacja Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej, 2012)
   Celem podjętych rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie o powód, dla którego koncepcja państwa prawa domaga się dookreślenia, i o czynniki stanowiące właściwe antidotum na jej ewentualne niedoskonałości. W perspektywie ...
  • Polityczne aspiracje narodu 

   Tarasiewicz, Paweł (Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, 2006)
   Podkreślenie rangi aspiracji politycznych w życiu narodu posiada swój niezbywalny walor. Pośrednio bowiem wyraża troskę o polityczny status nie tylko samego człowieka jako jednostki, lecz również jego osobowych relacji ...