Now showing items 1-3 of 3

  • Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015 

   Dworakowska, Anna; Walczak, Edyta; Pytliński, Łukasz; Zaborowski, Marek; Pawlak, Piotr; Sokulska, Anna; Siergiej, Piotr (Instytut Ekonomii Środowiska, 2016)
   Na początku tegorocznego raportu zamieszczamy badania dotyczące stanu energetycznego istniejących budynków jednorodzinnych ogrzewanych za pomocą węgla. Postanowiliśmy dokładniej przebadać ten segment budynków, gdyż ...
  • Energy Efficiency in Poland. 2015 Review 

   Dworakowska, Anna; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Walczak, Edyta; Pawlak, Piotr; Siergiej, Piotr (Institute of Environmental Economy, 2016)
   There are several important reasons behind our interest in single-family buildings. More than half of Poles live in single-family buildings, which makes this sector worthwhile to have a closer look at. According to our ...
  • Produkt kredytowy wspierający termomodernizację budynków. Kontekst, stan obecny, opinie i rekomendacje 

   Komański, Andrzej; Sikorski, Ryszard; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz; Siergiej, Piotr (Instytut Ekonomii Środowiska, 2016)
   Pragniemy zaprezentować Państwu raport stanowiący podsumowanie badań jakościowych zrealizowanych za pośrednictwem wywiadów pogłębionych prowadzonych z przedstawicielami reprezentatywnej grupy polskich banków. Badanie ...