Now showing items 1-2 of 2

  • Motywacja osiągnięć funkcjonariuszy Służby Więziennej 

   Poklek, Robert (Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 2015)
   Opracowanie przedstawia wyniki badań z zakresu motywacji osiągnięć funkcjonariuszy Służby Więziennej prowadzonych przez autora w okresie kilkunastu lat (2001–2013). Część z nich była prowadzona jako samodzielne projekty ...
  • Służba więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa 

   Poklek, Robert (Collegium Civitas ; European Association for Security, 2013)
   Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, a jej paramilitarny charakter nadaje jej własną, choć zbliżoną do wojskowej strukturę organizacyjną. Sposób realizacji ...