Now showing items 1-1 of 1

    • Stan zdrowotny a zróżnicowanie genetyczne wybranych drzewostanów świerkowych na terenie RDLP w Krośnie 

      Gutkowska, Justyna; Borys, Małgorzata; Tereba, Anna; Tkaczyk, Miłosz; Oszako, Tomasz; Nowakowska, Justyna Anna (Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sękocin Stary, Poland, 2017-03-15)
      The study was conducted in 2015 in six spruce stands situated in different forest districts administratively belonging to the Regional Directorate of State Forests in Krosno. Each spruce population was represented by 30 ...