Now showing items 1-7 of 7

  • Activities for the benefit of people with disability in the media space 

   Szyszka, Michał (Institut mezioborových studií, Brno, 2013)
   Social and information campaigns play a very important role in attitude and opinion shaping. They allow for constructive use of media and public space for the activities dedicated to social inclusion, aid and support of ...
  • Conditions of Media and Social Image of the Public Assistance Institutions in Poland 

   Szyszka, Michał (ACAD Organisation, 2015)
   The article presents basic factors of perception of assistance and social integration institutions in the media perspective. Compared were surveys carried among the public opinion and workers of assistance institutions ...
  • e-PR instytucji pomocy i integracji społecznej 

   Szyszka, Michał (2013)
   Artykuł obejmuje dwa odrębne tematycznie, lecz koherentne i uzupełniające się zagadnienia: funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej w przekazach medialnych (Internet, telewizja, radio, prasa) oraz możliwości wykorzystania ...
  • Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych 

   Szyszka, Michał; Dancak, Pavol; Wąsiński, Arkadiusz; Daszykowska, Jadwiga; Janusz Korczak Pedagogical University (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, 2014)
   Dynamika współczesnych przemian obejmuje wiele aspektów polityki społecznej i funkcjonujących w jej ramach systemów: pomocy i integracji społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, w tym szeroko pojętego wsparcia osób starszych. ...
  • Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach 

   Szyszka, Michał (Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2012)
  • Modern Social and Educational Challenges and Phenomena: Polish and Macedonian Perspectives 

   Szyszka, Michał; Tomczyk, Łukasz; Gulevska, Valentina; Petrovski, Dobri; Janusz Korczak Pedagogical University (Pedagogical University of Cracow, Department of Social Pedagogy and Andragogy, 2015)
  • Occupational therapy for older adults 

   Szyszka, Michał (Mendelova univerzita v Brně, 2013)
   Occupational therapy, in a traditional meaning, plays a specific role in social and vocational rehabilitation of the disabled. Presently, the dynamic changes in this area can be observed: the roles and the meaning of this ...