Now showing items 1-3 of 3

  • Alternatywne strategie polityki pieniężnej 

   Grostal, Witold; Jabłecki, Juliusz; Beniak, Patrycja; Ciżkowicz-Pękała, Magda; Skrzeszewska-Paczek, Elżbieta; Wesołowski, Grzegorz; Żuk, Piotr (Narodowy Bank Polski, 2016)
  • Ceny żywności w Polsce i ich determinanty 

   Hamulczuk, Mariusz; Kufel-Gajda, Justyna; Stańko, Stanisław; Szafrański, Grzegorz; Świetlik, Krystyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
   Uwarunkowania zmian cen żywności. Makroekonomiczne ujęcie zmian cen żywności w Polsce w latach 2001-2015. Ceny detaliczne podstawowych grup żywności w Polsce w latach 2001-2015. Łańcuch marketingowy żywności.
  • Wynagrodzenie minimalne w Polsce. Czy powinno być zróżnicowane regionalnie? 

   Broniatowska, Paulina; Majchrowska, Aleksandra; Żółkiewski, Zbigniew (Biuro Analiz Sejmowych, 2013-12)