Now showing items 1-1 of 1

    • Służby specjalne w Polsce 

      Chochowski, Krzysztof (Professor Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2021-12-15)
      Doktryna prawa nie zajmuje się kompleksowo problematyką statusu prawnego służb specjalnych. Deficyt odczuwa się zwłaszcza w prawnoadministracyjnym kontekście ich funkcjonowania. W związku z powyższym w niniejszej pracy ...