Now showing items 1-8 of 8

  • A combinatorial approach to modern cryptography... 

   Maleszewski, Wiesław (2018-09-16)
   In this paper, we discuss modern crypto- graphic systems dedicated to sensor net- work that bases its functioning on combina- torial problems.
  • Bezwarunkowy dochód podstawowy – refleksja prakseologiczna 

   Machelski, Tomasz (Biuro Analiz Sejmowych, 2017-06)
  • EduScrum jako zastosowanie zwinnych technik pracy w edukacji 

   Maleszewski, Wiesław (Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2018-09)
   W artykule na podstawie piśmiennictwa dokonano krótkiego zarysu najważniejszych zmian zachodzących w dziejach edukacji od czasów plemiennych poprzez starożytność, średniowiecze, odrodzenie, aż po rewolucję przemysłową, ...
  • Instytut Studiów Kobiecych i jego działalność w zakresie badań naukowych historii kobiet i ich upowszechniania (2017–2019) 

   Siedlecki, Marcin (Wydawnictwo Humanica, 2019-12-30)
   Instytut Studiów Kobiecych (ISK), pomimo relatywnie niedługiego okresu funkcjonowania (zał. 2011), aktywnie i skutecznie realizuje cele statutowe w zakresie prowadzenia, upowszechniania i popularyzacji badań naukowych ...
  • Kryptografia w IoT 

   Maleszewski, Wiesław (2017-06-12)
   W ostatnich latach zauważamy dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii stosowalnych w infrastrukturze Internetu Rzeczy (IoT). Rozwój ten wpływa na większą dostępność i zarazem popularność ́ urzą̨dzeń, które znajdują swoje ...
  • Lenstra's Factorization Algorithm 

   Wiesław, Maleszewski (2017-09-17)
   This poster describes Lenstra’s Elliptic Curve Algorithm for factoring large numbers. The authors starts from the definition of elliptic curves over fields of characteristic different than 2 or 3. Then he introduces a ...
  • Parallel Cryptanalysis Ciphertexts Encrypted by Rotor Machines 

   Wszeborowska, Aleksandra; Świerczewski, Łukasz (World Academy of Science, Engineering and Technology 64 2012, 2012)
   This paper describes the theoretical possibilities of breaking messages encrypted by electro-mechanical rotor machines with use of parallel algorithms optimized with the capacities of supercomputers in mind. Rotor machines ...
  • Związki pomiędzy osobowością a sukcesem sportowym w taekwondo olimpijskim 

   Remiszewska, Marta; Surawska, Monika; Miller, Jerzy F. (Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2018)
   Osobowość jest w centrum zainteresowań psychologii. Właściwości osobowości jako wpływające na zachowanie człowieka są istotne przy podejmowaniu wielu aktywności, w tym aktywności sportowej. Osobowość może wpływać na ...