Now showing items 1-5 of 5

  • Niewypłacalność, upadłość przedsiębiorstw 

   Kuciński, Andrzej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, 2013)
   Upadłość przedsiębiorstw to nieodzowny element współczesnych gospodarek. Zjawisko upadłości dotyka przede wszystkim przedsiębiorstw, które znalazły się w poważnych kłopotach finansowych. Przedmiotem rozważań w niniejszym ...
  • Rynek fuzji i przejęć w Polsce na tle Europy Środkowej i Wschodniej 

   Kuciński, Andrzej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, 2014)
   Fuzje i przejęcia stanowią nieodzowny element strategii przedsiębiorstwa zorientowanego na wzmocnienie swojej konkurencyjnej pozycji. Strategia ta nabiera szczególnego znaczenia w okresach wzmożonych procesów konsolidacyjnych ...
  • Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na płynność finansową przedsiębiorstwa 

   Kuciński, Andrzej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, 2015)
   Poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie determinuje płynność finansową, czyli zdolność do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Przedsiębiorstwo, konstruując strategię zarządzania kapitałem ...
  • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie 

   Kuciński, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe WSFiZ, 2016)
   Płynność finansowa to zdolność do regulowania powstających w toku prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązań krótkoterminowych. Dynamicznie zmieniające się otoczenie w jakim funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa ...
  • Znaczenie wskaźników rynkowych w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych 

   Kuciński, Andrzej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, 2013)
   Przedmiotem rozważań w niniejszym rozdziale jest ocena użyteczności wskaźników rynkowych wykorzystywanych do oceny atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych. W tym celu przedstawione zostały dwie zasadnicze grupy ...