Now showing items 1-2 of 2

  • Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich 

   Triacca, Nicoló; Wissink, Bert; Gomez Garcia, Auora; Szczygieł, Elżbieta; Pyrek, Radosław; Smulski, Pavel; Kovacs, Maria (Volontariato Torino, 2015)
   Publikacja powstała jako efekt prowadzonych w ramach projektu badań nad funkcjonowaniem modeli zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich. Publikacja składa się z 2 części i prezentuje zagadnienia dotyczące ...
  • Social security models in selected European countries 

   Triacca, Nicoló; Wissink, Bert; Gomez Garcia, Auora; Szczygieł, Elżbieta; Pyrek, Radosław; Smulski, Pavel; Kovacs, Maria (Volontariato Torino, 2015)
   Scientific publication concerning the functioning of social security models in selected European countries. It has been created as a result of structured research carried out among decision-makers and social politicians, ...