Now showing items 1-1 of 1

    • Czy opinia biegłego sądowego stanowi informację publiczną? 

      Miczek, Zbigniew (Uczelnia Łazarskiego, 2022)
      Artykuł przedstawia ramy instytucjonalne dotyczące dowodu z opinii biegłych w postępowaniach sądowych, administracyjnych i administracyjnosądowych. Autor przedstawia ustrojową pozycję biegłego, charakter prawny opinii ...