Now showing items 1-1 of 1

    • Vplyv simulovaných podmienok starnutia na tvrdosť polymérneho kompozitu s PP matricou 

      Dulebová, Ľudmila; Perháčová, Alžbeta; Moravskyi, Volodymyr; Krasinskyi, Volodymyr (infocube s.r.o. Živného 8, 635 00 Brno Česká republika, 2017-04-24)
      Cieľom príspevku bolo zistiť vplyv partikulárneho plniva a zmeny L/D závitovky pri vytlačovaní na tvrdosť kompozitu po starnutí. Ako polymérna matrica bol použitý homopolymer polypropylén a krieda a talk v 10 až 50% hm. ...