Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa 

   Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena (Politechnika Śląska, 2016)
   W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję organizacji uczącej się. Zwrócono uwagę na jej istotę i charakterystykę. Dokonano diagnozy organizacyjnego uczenia się w cukierni „Magdalenka” oraz dokonano pomiaru rezultatów ...
  • Przemysł spożywczy w Polsce: nowa ścieżka rozwoju 

   Firlej, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017-06-01)
   Monografia nakreśla problematykę funkcjonowania przemysłu spożywczego w okresie poakcesyjnym, w którym wymuszono dopasowanie i dywersyfikację dotychczasowego systemu jego działalności do nowych warunków i zasad. Natura i ...