Now showing items 1-1 of 1

    • Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne 

      Żuradzki, Tomasz (2013-11-06)
      Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania ...