Now showing items 1-1 of 1

    • Przekraczanie granic w edukacji – wyjście z marginalizacji dorosłych 

      Sternal, Elżbieta (Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna, 2017)
      Spiętrzenie się różnych wymiarów życia społecznego sprzyja rozwojowi procesów marginalizacji, zarówno osoby, jak i grupy społecznej. Ze zjawiskiem tym ścisły związek ma edukacja osób dorosłych, która jest kluczem do ...