Now showing items 1-1 of 1

    • Hydrologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki wodnej w województwie lubuskim 

      Mężyński, Mariusz; Kowalewska-Kalkowska, Halina (Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2017)
      Wody powierzchniowe stanowią bardzo silny wyróżnik oferty turystycznej województwa lubuskiego. Ich wykorzystanie może i powinno być różnorodne począwszy od turystyki wypoczynkowej nad wodą poprzez turystykę żeglarską i ...