Now showing items 1-1 of 1

    • Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych 

      Gruszka, Bartłomiej; Michalak, Arkadiusz; Sikorski, Andrzej; Makowiecki, Daniel; Makowiecka, Marzena; Łuczak, Anna; Twardy, Juliusz; Forysiak, Jacek; Milecka, Krystyna; Sawicka, Joanna; Biborski, Marcin; Gunia, Piotr (Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej w Zielonej Górze, 2016-01)
      Over 50 years ago Edward Dąbrowski ended few seasons excavations of the stronghold in Połupin. From that time it is one of these early medieval sites located in nowadays Lubuskie voivodship, around which quite large ...