Now showing items 1-1 of 1

    • O zarządzaniu 

      Kostera, Monika (Difin SA, 2014-09-10)
      Z Przedmowy prof. Bogusława Nierenberga: Nauki o zarządzaniu powinny być wieloparadygmatyczne, wielonurtowe, opisujące badane zagadnienia z rozmaitych perspektyw. I taką propozycją jest bez wątpienia monografia, którą ...