Now showing items 1-1 of 1

    • Towards a multi-level governance framework for MSP in the Baltic 

      Schultz-Zehden, Angela; Kira, Gee (Instytut Morski (Gdańsk), 2016-03-31)
      Region Morza Bałtyckiego wyróżnia się jako pionier w przyjmowaniu transgranicznego podejścia do planowania przestrzennego obszarów morskich (PPOM). Mimo wstępnych sugestii, ustalone różnorakie wspólne zasady PPOM na Bałtyku ...