Now showing items 1-1 of 1

    • Reklama społeczna – między społecznymi problemami a innowacjami 

      Kozłowska, Anna; (red.) Kołodziej-Durnaś, Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński, 2015)
      Podstawowym wymaganiem wobec przedsiębiorstwa powinno być prowadzenie działalności marketingowej w sposób odpowiedzialny społecznie, tzn. niebudzący wątpliwości co do przestrzegania zasad funkcjonowania na rynku, rzetelności ...