Now showing items 1-6 of 6

  • Doraźne metody ochrony stosowane podczas powodzi ze szczególnym uwzględnieniem rękawów przeciwpowodziowych 

   Riegert, Dorota; Ślosorz, Zuzanna; Radwan, Katarzyna; Rakowska, Joanna; Porycka, Bożenna; Abgarowicz, Inga; Suchorab, Paweł (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie drogi do osiągnięcia większej skuteczności ochrony przed powodziami. W tym celu autorzy poczynili próby przedstawienia różnorodnych metod ochrony przed powodzią ze ...
  • Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego 

   Abgarowicz, Grzegorz; Cebul, Krzysztof; Abgarowicz, Inga; Wachnik, Monika; Plasota, Tomasz; Połeć, Bartłomiej; Napiórkowski, Maciej (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Zakres, w jakim uda się nam ograniczyć własną niepewność oraz osiągnąć oczekiwany poziom bezpieczeństwa, jest wprost proporcjonalny do pracy, jaką włożymy w proces planowania i przygotowania. Niemniej sam wysiłek nie ...
  • Przegląd wybranych dokumentów normatywnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem wraz z leksykonem 

   Abgarowicz, Inga; Banulska, Anna; Gołębiewski, Jan; Kędzierska, Maria; Kołodziej, Anna; Napiórkowski, Maciej; Połeć, Bartłomiej; Smoła, Jarosław; Sobór, Ewa; Sowa, Tomasz; Stępień, Paweł; Trzcińska, Małgorzata (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Publikacja jest trzecim wydawnictwem prezentującym problematykę poruszaną w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” finansowanego przez ...
  • Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego 

   Wróblewski, Dariusz; Abgarowicz, Inga; Banulska, Anna; Chmielewska, Marta; Gikiewicz, Magdalena; Gołębiewski, Jan; Jaskółowski, Waldemar; Kaliszyk, Zbigniew; Kędzierska, Maria; Kępa, Adam J.; Kępka, Paweł; Kitler, Waldemar; Krzywicki, Bartosz; Maciak, Jerzy; Majchrzak, Dariusz; Olszewski, Arkadiusz; Połeć, Bartłomiej; Ryczkowski, Adam; Skolimowska, Anna; Smolarkiewicz, Marcin; Sobolewski, Grzegorz; Sobór, Ewa; Sowa, Tomasz; Smoła, Jarosław; Stępień, Paweł; Szelągowski, Krzysztof; Tiszbierek, Teresa; Wolanin, Jerzy; Wróbel, Rafał (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Publikacja stanowi długo oczekiwaną propozycję uporządkowania sfery zarządzania kryzysowego, zarówno w wymiarze formalnym, organizacyjnym oraz teoretycznym. Niewątpliwą wartością publikacji jest oparcie wypracowanych ...
  • Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk 

   Wróblewski, Dariusz; Abgarowicz, Grzegorz; Abgarowicz, Inga; Banulska, Anna; Gołębiewski, Jan; Guzewski, Piotr; Kędzierska, Maria; Małozięć, Daniel; Napiórkowski, Maciej; Połeć, Bartłomiej; Skomra, Witold; Sobór, Ewa; Sowa, Tomasz; Stępień, Paweł; Trzcińska, Małgorzata (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   „Zarządzanie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk” to piąta publikacja z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem, która powstała w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego ...
  • Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk. Wydanie rozszerzone 

   Abgarowicz, Grzegorz; Abgarowicz, Inga; Banulska, Anna; Gołębiewski, Jan; Guzewski, Piotr; Kędzierska, Maria; Małozięć, Daniel; Napiórkowski, Maciej; Połeć, Bartłomiej; Skomra, Witold; Sobór, Ewa; Sowa, Tomasz; Stępień, Paweł; Trzcińska, Małgorzata; Wróblewski, Dariusz (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 2018-02-01)
   a podstawie danych z Systemu Informacji Prawnej LEX stwierdzono, że pojęcie „ryzyko” występuje w 4828 aktach prawnych, co daje prawie dwukrotny wzrost w ciągu ośmiu lat względem 2009 roku, w którym pojawiało się ono w 2686 ...